Happy 3rd Monthsary, Amy

Mahal ko, Amy. Sana ikaw ay nasa mabuti at ligtas na kalagayan. Ngayon sana ay ang ating ikatlong monthsary, ngunit hindi natin ito naabot. Sa bawat sandali, ramdam ko ang pangungulila at sakit na dala ng ating paghihiwalay. Ako’y nalulumbay na hindi natin ito naabot, na ating mga pangarap ay hindi na maaaring maging katotohanan.

Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako nasasaktan na hindi ka na kasama sa aking buhay. Ang bawat araw na wala ka, parang isang taon na puno ng kalungkutan. Ang ating mga alaala ay patuloy na bumabalik, at ang bawat isa ay parang isang saksak sa aking puso.

Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko para mawala ka sa aking buhay. Kung ano man iyon, handa akong magbago. Handa akong gawin ang lahat para maibalik ka sa aking buhay.

Nais ko sanang humingi ng isa pang pagkakataon. Ipapangako ko na gagawin ko ang lahat para sa iyong kaligayahan. Kung hindi man para sa akin, sana ay para sa sarili mo, Amy. Pagbigyan mo sana ako ng isa pang pagkakataon na patunayan na karapat-dapat ako sa iyong pagmamahal.

Mahal na mahal kita, Amy. At kahit ano pa ang mangyari, ikaw ay mananatiling espesyal sa aking puso.

Translation to English:

My love, Amy. I hope you are well and safe. Today should have been our third monthsary, but we did not make it. With each moment, I feel the longing and pain brought by our separation. I’m saddened that we did not reach this, that our dreams can no longer become reality.

I cannot explain how much it hurts not having you in my life. Every day without you feels like a year full of sorrow. Our memories keep coming back, and each one is like a stab to my heart.

I don’t know what I did to lose you from my life. Whatever it is, I am willing to change. I am ready to do everything to bring you back into my life.

I wish to ask for another chance. I promise that I will do everything for your happiness. If not for me, I hope it’s for yourself, Amy. I hope you give me another chance to prove that I am deserving of your love.

I love you very much, Amy. And no matter what happens, you will always be special to my heart.